Szanowni Państwo!

Kancelaria nasza działa na rynku lubuskim od ponad 15 lat. Zespół Kancelarii stanowią fachowcy: jeden adwokat i dwóch radców prawnych. Wszyscy o wysokich kwalifikacjach zawodowych i wieloletnim stażem pracy.
Obsługę biurową Kancelarii sprawują aplikanci radcowscy.

Jesteśmy Kancelarią dynamiczną, pracującą wg europejskich standardów, stosując nowoczesne technologie, przez co możliwa staje się obsługa prawna przez internet.
Reprezentujemy firmy polskie i podmioty zagraniczne przed wszystkimi sądami.
Współpracujemy z niemieckimi Kancelariami adwokackimi w Berlinie, Furstenwalde, Cottbus i Frankfurcie nad Odrą.

Posiadamy Certyfikat niemieckiego prawa handlowego Europa Universitat Viadrina.
W gronie naszych klientów znajdują się Spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, banki itp.

Prawnicy naszej Kancelarii specjalizują się w następujących dziedzinach prawa:
- prawo bankowe
obsługa prawna banków, znajomość gwarancji bankowych, prawa wekslowego, czekowegoi polityki kredytowej
- prawo cywilne
prawo rzeczowe, zobowiązania, prawo rodzinne i spadkowe
- prawo handlowe z uwzględnieniem spółek z udziałem zagranicznym
- prawo celne i międzynarodowe prywatne
- prawo administracyjne, gospodarcze w tym wszelkiego rodzaju koncesje i zezwolenia
- prawo pracy i ubezpieczeń
- prawo przewozowe
- prawo karne

   
 
     
   


Zajmujemy się profesjonalnie dochodzeniem odszkodowań od firm ubezpieczeniowych z tytułu szkód komunikacyjnych, osobowych i innych.
Sporządzamy opinie prawne, opracowujemy kontrakty eksportowe, wszelkiego rodzaju umowy krajowego obrotu gospodarczego, regulaminy, wzory umów pożyczek i kredytowe.
Jesteśmy skuteczni w dochodzeniu roszczeń współpracując w tym zakresie z Kancelariami komorniczymi.
Nieobce są nam zagadnienia postępowania układowego i upadłościowego.

W Kancelarii do Państwa dyspozycji pozostają:
Stanisław Hęćka - adwokat
Halina Jaworska - radca prawny
Teresa Tymczyszyn - radca prawny

Usługi prawne wykonujemy w siedzibie Kancelarii:

Zielona Góra ul. Kożuchowska 15a
pok. 218
tel./fax 68 324 56 00

oraz w siedzibach firm współpracujących w terminach uzgodnionych.

Kancelaria rozlicza się z kontrahentami wg Obowiązujących stawek określonych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości oraz w systemie rozliczeń godzinowych i wynagrodzenia ryczałtowego.

Zachęcamy Państwa do współpracy, a przyjęcie naszej oferty zapewni Państwu profesjonalną obsługę prawną oraz odpowiednia reprezentację Państwa interesów zarówno w działalności gospodarwaczej jak i w rozwiązyniu sporówna drodze sądowej i poza sądowej.

   

ctinet.pl - hosting, poczta, domeny, webdesign
Copyright © KANCELARIA ADWOKATA I RADCÓW PRAWNYCH